Institutioneel nieuws

De Zesde Staatshervorming heeft het institutionele landschap ingrijpend veranderd. De verschillende overheden in ons land maken gebruik van hun nieuwe bevoegdheden. Deze rubriek houdt u op de hoogte van nieuwigheden op het institutionele vlak en biedt u een overzicht van relevante wetgevende initiatieven, arresten van het Grondwettelijk Hof en adviezen van de Raad van State.
7/8/2019
 • Senaat volledig samengesteld
9/7/2019
 • Enkele nieuwigheden in de institutionele wetgeving
24/5/2019
 • De verklaring tot herziening van de Grondwet
15/5/2019
 • Bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de biculturele aangelegenheden van gewestelijk belang
5/4/2019
 • De bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de geestelijke gezondheidszorg
29/3/2019
 • Openbaarheid van vonnissen en arresten (Grondwet art. 149)
22/2/2019
 • Herziening Grondwet art. 149 in Senaatscommissie aangenomen
16/1/2019
 • Deelstaten vullen autonomie inzake gezinsbijslagen in
13/11/2018
 • SenLex online
19/6/2018
 • Protocolakkoord inzake mededelingen en voorlichtingscampagnes
28/5/2018
 • "Gelijke alternerende vertegenwoordiging van mannen en vrouwen" nu ook voor Waals Parlement
25/5/2018
 • Begin en einde van de leerplicht: federale bevoegdheid nauw verbonden met die van de gemeenschappen
4/5/2018
 • Meer transparantie in de politiek
2/3/2018
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 2018 bevoegd voor onroerende voorheffing
29/11/2017
 • Franse Gemeenschap maakt gebruik van haar constitutieve autonomie
14/11/2017
 • Primeur : gezamenlijk decreet aangenomen
28/06/2017
 • Asymmetrische samenwerkingsakkoorden
16/05/2017
 • Gezamenlijke decreten
 • Nieuw onteigeningsdecreet in Vlaanderen
24/03/2017
17/03/2017
 • Instemmingen met het “Klimaatakkoord”
 • Vlaams Gewest vult nieuwe sociale bevoegdheden in
 • Inburgeringstraject voor nieuwkomers: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd
8/03/2017
15/02/2017
 • Gewestbelasting op bijgebouwen federaal parlement mag blijven
 • Decreet Waals Gewest mag geen gemeenschapsaangelegenheden bevatten
 • Klimaatverdrag Parijs goedgekeurd
06/02/2017
 • Constitutieve autonomie Duitstalige Gemeenschap
 • Gevolgen van ongrondwettige bepalingen na prejudiciële vraag