Nele Lijnen - Open Vld
 
Eresenator
 
  website: www.nelelijnen.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Hasselt op 12 april 1978

Gegradueerde in het communicatiebeheer (XIOS - Hasselt)

Gewezen bediende

2006-2007 : gecoöpteerd senator
Sinds 2007 : gemeenteraadslid (Hechtel-Eksel)
2007-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 2013 : eerste schepen (Hechtel-Eksel)
2014-2019 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Ridder in de Leopoldsorde (21 mei 2014)


Heeft in de Senaat 10 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/3/2006-2/5/2007 Lid Bijzondere commissie "Globalisering"
16/3/2006-2/5/2007 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
16/3/2006-2/5/2007 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
16/3/2006-2/5/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
16/3/2006-2/5/2007 Plaatsvervanger Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
16/3/2006-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
16/3/2006-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
16/3/2006-15/6/2006 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/6/2006-2/5/2007 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/1/2010 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-16/9/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-22/1/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
22/1/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/9/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
16/9/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
15/10/2009-7/5/2010 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
1/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
14/12/2009-7/5/2010 Voorzitter Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-21/1/2011 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-21/1/2011 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Voorzitter Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/7/2010-28/4/2014 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/7/2010-7/11/2013 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
21/1/2011-28/4/2014 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/10/2011-28/4/2014 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
8/5/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Kansen en uitdagingen verbonden aan innoverende therapieën"
10/1/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
7/11/2013-28/4/2014 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
6/11/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Kamer