Andrť du Bus de Warnaffe - cdH
 
  website: www.andredubus.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Namen op 18 juni 1955

Licentiaat in de volksgezondheid (UCL)
Gegradueerde in de kinesitherapie (ISCAM)

Gewezen adviseur in de volksgezondheid
Gewezen kinesitherapeut
Gewezen docent (ISCAM - Institut des Carrières auxiliaires de Médecine)

1989-1995 : bestuurder van de Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie (BIWD)
Sinds 1989 : gemeenteraadslid (Etterbeek)
1994-1995 : kabinetsadviseur
1995-2001 : bestuurder van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvestingskrediet
1995-2001 : afgevaardigd bestuurder van de Etterbeekse Haard n.v.
Sinds 1996 : oprichter en bestuurder van de Haute École Galilée
1998-1999 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1998-1998 : lid van de Conseil supérieur de promotion de la santé van de Franse Gemeenschap
2004-2019 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2007-2009 en 2010-2019 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2009-2010 : voorzitter van de cdH-fractie (Brussels Hoofdstedelijk Parlement)
2010-2014 : senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2014-2019 : secretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Ridder in de Leopoldsorde (6 juni 2010)


Heeft in de Senaat 6 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
4/2/2010-7/5/2010 Lid Commissie voor de Justitie
4/2/2010-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
4/2/2010-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
4/2/2010-7/5/2010 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
5/2/2010-7/5/2010 Lid Werkgroep "Mensenhandel"
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
8/5/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Kansen en uitdagingen verbonden aan innoverende therapieŽn"
29/5/2012-28/4/2014 Voorzitter Werkgroep "Kansen en uitdagingen verbonden aan innoverende therapieŽn"
30/1/2014-28/4/2014 Plaatsvervanger zonder stemrecht Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat