Vragen om uitleg van 5-4337 tot 5-4337

1 resultaat

5-4337 André du Bus de Warnaffe (cdH) 28/11/2013
  de fibromyalgie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10673