Vragen om uitleg van 5-4194 tot 5-4194

1 resultaat

5-4194 Nele Lijnen (Open Vld) 4/11/2013
  het diagnosticeren van chronische ziekten door middel van een bloedtest
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10652