Vragen om uitleg van 5-4192 tot 5-4192

1 resultaat

5-4192 Nele Lijnen (Open Vld) 4/11/2013
  de financiering van de referentiecentra voor het chronisch vermoeidheidssyndroom
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10651