Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10653

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 18 december 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

de chronische auto-immuunziekte Lupus

ziekte
chronische ziekte
infectieziekte
epidemiologie
medische diagnose
geografische spreiding

Chronologie

18/12/2013Verzending vraag
4/3/2014Rappel
28/4/2014Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4196

Vraag nr. 5-10653 d.d. 18 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Lupus is een chronische auto-immuunziekte die ontstekingen veroorzaakt waardoor cellen en weefsels worden beschadigd. Er bestaan verschillende vormen van lupus, gaande van een aantasting van de huid, tot de beschadiging van meerdere organen. Lupus komt vooral voor bij vrouwen, de oorzaak is niet gekend en een veelvoorkomende klacht is oververmoeidheid. Bijgevolg leggen sommige artsen de link met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en niet met lupus. Doordat de patiŽnten een verkeerde diagnose krijgen, hebben ze ook geen toegang tot een juiste behandeling. Een zelfde problematiek vinden we terug bij de ziekte van Lyme. Lupus zou nochtans mogelijk, naast andere diagnostische onderzoeken, vast te stellen zijn door middel van bloedtesten.

Hieromtrent heb ik enkele vragen.

1) Komt Lupus meer voor in bepaalde provincies dan in andere, bijvoorbeeld in Limburg? Zijn er gegevens die aantonen dat Lupus meer voorkomt in bepaalde streken of provincies, en kan u een beknopt overzicht geven van de belangrijkste data hieromtrent?

2) Wat is de standaardbehandeling voor Lupus is ons land?

3) Bent u op de hoogte van de diagnoseproblematiek zoals hierboven beschreven? Indien ja, wat is uw mening hierover?