Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10652

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 18 december 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

het diagnosticeren van chronische ziekten door middel van een bloedtest

chronische ziekte
ziekte van het zenuwstelsel
infectieziekte
ziekte
medische diagnose

Chronologie

18/12/2013Verzending vraag
4/3/2014Rappel
28/4/2014Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4194

Vraag nr. 5-10652 d.d. 18 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De chronische ziekten Lyme, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en lupus zijn aandoeningen waarbij de diagnose onder meer door middel van bloedtesten mogelijk kan worden gedetecteerd. Toch wordt een uitgebreide bloedtest tot op heden niet toegepast op mensen die vermoedelijk aan ťťn van bovenvermelde aandoeningen lijden. Momenteel gebeurt het maar al te vaak dat patiŽnten, in hun zoektocht naar een diagnose, de ene test na de andere ondergaan waaronder ook verschillende beperktere bloedtesten. Bovendien gaat het hier om een proces dat jaren kan aanslepen. Deze manier van diagnosticeren is dus niet erg doeltreffend: er worden hoge kosten gemaakt, de diagnose laat lang op zich wachten en de kans bestaat dat de verkeerde diagnose wordt gesteld (Vb: CVS in plaats van Lyme). Een verandering dringt zich op en ook vele CVS-patiŽnten zijn vragende partij voor een uitgebreide bloedtest. Eťn uitgebreide bloedtest kan enerzijds de kosten drukken en anderzijds kunnen de patiŽnten sneller , maar vooral een correcte diagnose krijgen.

Met zo'n uitgebreide bloedtest creŽert men als het ware een soort van "biomedisch profiel" (BMP) aan de hand waarvan de arts snel afwijkingen in het bloed kan vaststellen. Voor de raadpleging van zulke profielen denk ik bijvoorbeeld aan de creatie van een BMP-databank.

Hierover heb ik enkele vragen.

1) Is de minister op de hoogte van de problematiek zoals hierboven beschreven? Kan u toelichten?

2) Acht de minister het noodzakelijk om, met het oog op een correcte diagnose, onderzoek te verrichten naar de wijze van diagnosticeren? Indien ja, kan u toelichten? Indien neen, waarom niet?

3) Hoe staat de minister tegenover het voorstel voor wat betreft het invoeren van een uitgebreide bloedtest bij de eerste tekenen van CVS om zodoende een biomedisch profiel te creŽren? Kan u uitvoerig toelichten en argumenteren?

4) Wat vindt u van het idee om een databank m.b.t. een soort biomedisch profiel te realiseren?