Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10270

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 4 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Chronisch vermoeidheidssyndroom - Diagnose - Andere aandoeningen

ziekte van het zenuwstelsel
chronische ziekte
gezondheidsstatistiek
ziekte
infectieziekte
geografische spreiding

Chronologie

4/11/2013Verzending vraag
7/1/2014Rappel
13/2/2014Rappel
28/2/2014Antwoord

Vraag nr. 5-10270 d.d. 4 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) , de ziekte van Lyme, Fibromyalgie en Lupus zijn allen aandoeningen die elkaar op sommige vlakken overlappen. Zo is vermoeidheid een veelvoorkomende klacht bij al deze aandoeningen. In het geval van lupus klaagt 90 % van de patiŽnten over vermoeidheid. Het gevolg: artsen maken soms snel de diagnose van CVS.

Soms kan het jaren duren vooraleer zogenaamde CVS-patiŽnten uiteindelijk de juiste diagnose krijgen. Dit heeft gevolgen voor de behandeling. Een behandeling voor CVS zal niet de gewenste resultaten opleveren indien deze persoon uiteindelijk bijvoorbeeld de ziekte van Lyme blijkt te hebben.

Hierover heb ik volgende vragen.

1) Hoeveel "CVS-patiŽnten" kregen de afgelopen vijf jaar te horen dat ze geen CVS hebben, maar aan een andere aandoening bleken te lijden? Kunt u deze gegevens opdelen per jaar?

2) Hoeveel van de bovenvermelde patiŽnten bleek de ziekte van Lyme te hebben?

3) Hoeveel patiŽnten bleken aan Lupus te lijden?

4) Hoeveel mensen werden uiteindelijk gediagnosticeerd met het Fibromyalgiesyndroom?

5) In hoeveel gevallen bleek de "CVS-patiŽnt" aan een andere ziekte dan Lyme, Lupus of Fibromyalgie te lijden? Kunt u meedelen om welke ziektes het dan wel ging?

6) Kunt u ook het aantal van deze aandoeningen per provincie weergeven? Zijn er aandoeningen die meer voorkomen in bepaalde provincies dan andere? Indien ja, over welke aandoeningen gaat het en in welke provincies nemen zij een prominente plek in?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2014 :

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) beschikt niet over dergelijke gegevens. Het WIV-ISP is verantwoordelijk voor de coördinatie van surveillance rond Lyme ziekten. Op basis van deze surveillancesystemen blijkt dat alle leeftijdsgroepen getroffen zijn maar de ziekte komt een beetje meer voor bij mannen. Er zijn geografische variaties in het voorkomen van de ziekte van Lyme want ze is door vector overgedragen en de aanwezigheid is afhankelijk van het milieu.

De link tussen het Chronisch vermoeidheidssydroom (CVS) en de ziekte van Lyme is echter door de wetenschappelijke gemeenschap nog niet vastgelegd. Bij de ziekte van Lyme die prevalent is in de Belgische bevolking maakt het terugvinden van Lyme antistoffen bij een CVS-patiënt geen automatische link tussen de twee ziekten.

CVS is erkend en beschreven door artsen maar de identificatie van de etiologie van het syndroom zal nog verder onderzoek vereisen.