Via deze deur komt men rechtstreeks binnen in het halfrond van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Bij de eedaflegging van een koning voor de Verenigde Kamers (senatoren en kamerleden samen) gaat het gezin van de koning via deze deur de plechtigheid bijwonen. Dit gebeurde ook op 21 juli 2013 toen koning Filip de eed aflegde als zevende koning der Belgen. Koningin Mathilde en hun vier kinderen kwamen via deze zaal de plechtigheid bijwonen en namen plaats op een tribune vlak voor deze doorgang.