staatsieportret van Koning Leopold I

 

Dit staatsieportret van Koning Leopold I is van de hand van portretschilder Nicaise De Keyser (1813 - 1887). De koning staat afgebeeld in vol ornaat, met een mantel van hermelijn, zijn hand rust op de Grondwet.

Tijdens de beginjaren van België werden talrijke soortgelijke portretten geschilderd en gebeeldhouwd, waarin de vorst hoofdzakelijk als belichaming van de nieuwe soevereine Staat voorgesteld wordt.

Dit portret vormt, met zijn soortgelijke rode tinten en achtergrond, duidelijk één geheel met het portret van koningin Louise-Marie, dat aan de andere kant van de rode salon hangt.

 

De salons van het Voorzitterschap, voorgesteld door gids Guy

De salons van het Voorzitterschap, voorgesteld door gids Guy

[ Personeelsleden vertellen over hun favoriete plek of werk in de Senaat ]

In deze video neemt gids Guy ons mee voor een korte rondleiding in de salons van het voorzitterschap. We staan vooral stil bij het Rode Salon. Dit is de zaal waar de voorzitter van de Senaat officiële buitenlandse delegaties ontvangt en dit is meteen ook één van de meest prestigieuze zalen van de Senaat. Het prestigieuze karakter wordt nog versterkt door de aanwezigheid van twee portretten van ons eerste koninklijke echtpaar, Leopold I en Louise-Marie van Orléans. Beide portretten werden gemaakt door Nicaise De Keyser die niet alleen portretschilder was van de Belgische koninklijke familie, maar ook van de meest vermaarde Europese families van die tijd.

De twee portretten hebben allebei iets bijzonders. Het portret van Leopold I bevat een knipoog naar zijn Britse periode als prins-gemaal van Engeland: hij was immers gehuwd met de troonopvolgster van Engeland tot zij kwam te overlijden. De kunstenaar heeft daarom de kroon en scepter toegevoegd aan het portret.

Het andere portret is al even opmerkelijk. Hoewel Louise-Marie van Orléans overleed in 1850, werd het schilderij pas in 1856 gemaakt. Het toont de statigheid en elegantie van Louise-Marie. Let hierbij vooral op de details van haar gewaad. Ook de achtergrond is interessant met in de verte de twee torens van de Brussels Kathedraal van St. Michiel en St. Goedele.