Het standbeeld van prins Leopold, voorgesteld door gids Isabel

[ Personeelsleden vertellen over hun favoriete plek of werk in de Senaat ]

In deze video stelt gids Isabelle ons een standbeeld voor dat tussen al de klassieke bustes en standbeelden in de Senaat echt in het oog springt. Het is het standbeeld van de jonge prins Leopold, de toekomstige koning Leopold II.

Wanneer men niet weet om wie het gaat, kan men zich de vraag stellen waarom dit beeld zich in de Senaat bevindt. Er zijn enorm veel kunstwerken in dit gebouw, maar meestal zijn het portretten van voorzitters of bustes van belangrijk politieke persoonlijkheden. Het is dan ook ietwat onverwacht om in een gang van de Senaat een standbeeld van een kind aan te treffen.

Het beeld dateert van 1914 en heeft altijd in de Senaat gestaan. Men heeft het één keer verhuisd naar een andere plek, maar na unaniem protest van het personeel, is het teruggekeerd naar de plaats waar het nu staat. De spiegel achter het beeld zorgt ervoor dat het vanuit alle hoeken en kanten bestudeerd kan worden. Het staat terecht op een prominente plek tussen halfrond en leeszaal.