Een aantal van deze schermen staan verspreid over de Senaat. Ze geven aan welke vergaderingen er die dag plaatsvinden.

De agenda van de Senaat wordt bepaald door het Bureau van de Senaat. Dit is het hoogste bestuursorgaan, samengesteld uit vijf door de Senaat verkozen leden (waaronder de Senaatsvoorzitter en de twee ondervoorzitters) en de voorzitters van de politieke fracties die vertegenwoordigd zijn in de vaste commissies.

 

infoscherm