Het grote driehoekige fronton is een typisch kenmerk van de neoklassieke bouwstijl. Het haut-relif, in 1781 gebeiteld door Gilles-Lambert Godecharle (1750-1835), stelt de "Gerechtigheid" voor een thema op maat van de oorspronkelijke bestemming van dit gebouw als hoogste rechtbank van Brabant.