Het monumentaal wandtapijt "De triomfantelijke terugkeer van koning Albert aan het hoofd van zijn troepen, te Brussel op 22 november 1918" is in de jaren dertig van vorige eeuw op vraag van de Senaat ontworpen door schilder Anto Carte (1886 - 1954) en geweven door de Mechelse Manufactuur Gaspard De Wit.

Het verbeeldt een reŽle gebeurtenis: na vier vreselijke oorlogsjaren kwam de Koning na een triomfantelijke tocht door een uitzinnig blij Brussel aan in het Paleis der Natie. Daar kondigde hij voor de Verenigde Kamers een nieuw tijdperk en grote maatschappelijke hervormingen aan voor ons land.