De diensten van de Senaat maken ook een woordelijk verslag van de debatten. Zo kan iedereen steeds nalezen hoe elke senator tussenkwam in de debatten en hoe de stemmingen zijn verlopen.

 

Halfrond Senaat