De debatten die doorgaan in de plenaire vergadering van de Senaat zijn steeds openbaar. Elke burger kan de zittingen dan ook bijwonen vanop de tribunes. Men kan ook via de website van de Senaat de vergaderingen live volgen of herbekijken.

De diensten van de Senaat maken ook een woordelijk verslag van de debatten. Zo kan iedereen steeds nalezen hoe elke senator tussenkwam in de debatten en hoe de stemmingen zijn verlopen.