Het reglement van de Senaat bepaalt de interne regels voor de werking van de instelling, haar beleidsorganen en het verloop van de werkzaamheden. Het bepaalt ook de spreektijd van een senator.

De voorzitter leidt de debatten in de plenaire vergadering en zorgt ervoor dat de spreektijd wordt gerespecteerd. Hij kan dit volgen via een klein scherm op zijn bureau.