Belgi stapte als n van de eerste landen ter wereld in de jaren vijftig over op een elektronisch stemsysteem. De klassieke manier van stemmen (bij zitten en rechtstaan) wordt evenwel nog occasioneel gebruikt. Via de stemborden links en rechts in de zaal kan het resultaat worden bekendgemaakt. Het stoelnummer van elke individuele senator kleurt groen, rood of wit, afhankelijk of hij voor of tegen heeft gestemd, of zich heeft onthouden. Het resultaat van de stemming verschijnt onmiddellijk op de panelen boven de stemborden.

Gewoonlijk worden alle stemmen van de senatoren samen geteld en verschijnt het resultaat in de middenkolom onder S. Voor wetten die raken aan de fundamentele organisatie van het land, is een dubbele meerderheid nodig: enerzijds een meerderheid binnen elke taalgroep en anderzijds een tweederde meerderheid van alle stemmen. Het resultaat van de stemming volgens taalgroep verschijnt onder de N of de F.

De stemmingen zijn openbaar, behalve wanneer het over personen gaat. Dan stemt elke senator schriftelijk via een stembriefje dat in een urne wordt gedeponeerd.