De voorzitter van de Senaat zit in het midden van de voorzittersbank. Hij wordt door alle senatoren verkozen uit hun midden. De voorzitter handhaaft de orde in de vergadering, doet het reglement naleven, stelt de vraagpunten en brengt ze in stemming, kondigt de uitslag van de stemmingen en de verkiezingen af, spreekt de besluiten van de Senaat uit, voert het woord uit naam van de Senaat en zorgt voor de in- en uitwendige veiligheid van de Senaat.

Rechts van de voorzitter zit de griffier, de hoogste ambtenaar van de Senaat. Hij staat de voorzitter bij tijdens de vergadering en zorgt voor de administratieve opvolging van het wetgevend werk.

 

Voorzittersbank