De in bladgoud getooide koepel, versierd met de wapens van de negen oorspronkelijke provincies en de beginbladzijden van de Grondwet, werpt een aangenaam licht op de vergaderzaal.

Op twee plaatsen in het plafond zijn bladzijden van de Grondwet zichtbaar. De tekst van de oorspronkelijke Grondwet werd na de uitroeping van de onafhankelijkheid in snel tempo opgesteld door de 200 leden van het Nationaal Congres, de voorloper van het Parlement. Ze werd op 7 februari 1831 aangenomen.

In de Grondwet wordt de organisatie van de nieuwe Staat als een constitutionele parlementaire democratie beschreven, en worden alle rechten van de Belgen opgesomd. Ze garandeert heel wat vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, vrijheid van vereniging, vrijheid van onderwijs, vrijheid van godsdienst, enz. De Belgische Grondwet was bijzonder vernieuwend en liberaal in 1831 en heeft model gestaan voor de Grondwet van meerdere andere landen.

De huidige Belgische Grondwet is door de jaren heen ingrijpend vernieuwd en aangepast ten gevolge van onder meer de democratisering van het stemrecht en de opeenvolgende staatshervormingen sinds 1970.