De bustes van BelgiŽs eerste koningspaar, koning Leopold I en zijn tweede echtgenote, koningin Louise-Marie, werden gebeeldhouwd door Guillaume Geefs (1805-1883) en zijn prominent aanwezig in het halfrond.

Op 4 juni 1831 koos het Nationaal Congres (de voorloper van het parlement) een "Koning der Belgen". Leopold van Saksen-Coburg Gotha, weduwnaar van de Britse kroonprinses Charlotte haalde het met 152 van de 196 stemmen.

In BelgiŽ moet de Koning de eed afleggen voor de Verenigde Kamers (de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat die samen zetelen) in hun hoedanigheid van vertegenwoordigers van het Belgische volk. De tekst van de eed luidt: "Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven, 's Lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren."

Koning Leopold I legde als eerste die eed af, op het Koningsplein, voor de kerk Sint-Jacob-op-Coudenberg, op 21 juli 1831. De latere eedafleggingen vonden plaats in het halfrond van de Kamer van volksvertegenwoordigers, dat meer plaats biedt dan dat van de Senaat om senatoren en kamerleden te ontvangen in Verenigde Kamers.