Alle commissievergaderingen in de Senaat zijn in principe openbaar. Uitzonderlijk kan een commissie beslissen om met gesloten deuren te vergaderen. De Senaat streeft ernaar om de werkzaamheden van de commissies zo toegankelijk mogelijk te maken voor het publiek.

De burger mag de openbare commissievergaderingen bijwonen. Omdat de ruimte in de verschillende zalen beperkt is, heeft de Senaat beslist om alle debatten rechtstreeks uit te zenden via de website.

De opnamen van de vergaderingen zijn ook nadien opnieuw via de website te bekijken.

 

camera in zaal D