Henri Rolin (1891-1973) was een in Gent geboren jurist. Na de eerste Wereldoorlog werd hij een internationaal gerespecteerd specialist in internationaal recht.

Hij was senator van 1932 tot 1968 en voorzitter van de Senaat van 1947 tot 1949.

Vanaf 1939 was hij lid van het Permanent Hof van Arbitrage. Als advocaat trad hij vaak op als raadsman voor het Permanent Hof van Internationale Justitie, dat later evolueerde naar het Internationaal Gerechtshof.

Hij was vanaf de stichting tot in 1959 lid van de Raad van Europa. Hij ontwierp samen met de Franse jurist en Nobelprijswinnaar René Cassin het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden dat op 4 november 1950 in Rome werd ondertekend.

In 1959 werd hij rechter en ondervoorzitter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

 

Henri Rolin