De vaste commissies werken vooral rond voorstellen van wetgeving, voorstellen van resoluties en informatieverslagen en doen hiervoor het gros van het voorbereidend werk.

De Senaat telt drie vaste commissies bestaande uit in principe 20 senatoren die op basis van de politieke krachtsverhoudingen in de Senaat worden aangewezen door de verschillende politieke fracties.

De commissies onderzoeken de wetsontwerpen, de voorstellen en alle andere aangelegenheden die de plenaire vergadering van de Senaat aan hen toewijst. Wanneer de werkzaamheden in de commissie afgesloten zijn, kan de plenaire vergadering het resultaat van deze werkzaamheden bespreken en eventueel stemmen over de door de commissie aangenomen voorstellen.

De commissies kunnen ook organisaties en ervaringsdeskundigen van buiten het parlement om advies vragen of hoorzittingen en studiedagen organiseren.

De activiteiten in het kader van de redactie van informatieverslagen over transversale aangelegenheden nemen een steeds belangrijkere plaats in. Transversale aangelegenheden zijn thema's die raakvlakken hebben met de bevoegdheden van verschillende beleidsniveaus (federale Staat, Gemeenschappen en Gewesten).

De Senaat telt ook nog twee adviescomitÚs: het ene werkt rond gelijke kansen voor vrouwen en mannen, het andere volgt de Europese aangelegenheden op.

 

commissiezaal B