Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970

22/06/2022

Evaluatie Belgische staatsstructuur : publicatie tweede deel van het verslag: Energie, milieu en klimaat

De Parlementaire Commissie “Evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970” publiceerde het tweede deel van haar verslag. Dat deel gaat over de bevoegdheidsverdeling inzake energie, milieu en klimaat.

23/05/2022

Evaluatie Belgische staatsstructuur: goedkeuring van de laatste delen van het verslag

De commissie keurde de verslagen goed over de thema’s “Samenwerkingsvormen”,  “Tweekamerstelsel” en “Mobiliteit”.

20/05/2022

Evaluatie Belgische staatsstructuur : publicatie van het eerste deel van het verslag: gezondheidszorg

De Parlementaire Commissie “Evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970” publiceerde het eerste deel van haar verslag. Dat deel gaat over de bevoegdheidsverdeling inzake gezondheidszorg.

1/04/2022

Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie debatteert over bevoegdheidsverdeling mobiliteit

De commissie organiseerde op 1 april een debat over de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de deelstaten op het vlak van mobiliteit, zoals deze vandaag bestaat ingevolge de opeenvolgende staatshervormingen.

18/03/2022

Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie debatteert over het tweekamerstelsel en onderzoekt bevoegdheidsverdeling mobiliteit

De commissie organiseerde op 18 maart een debat over het bicameralisme. Eerder organiseerde zij twee hoorzittingen over dit thema.

14/03/2022

Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie onderzoekt het tweekamerstelsel

De commissie heeft op 14 maart een tweede hoorzitting georganiseerd over het bicameralisme en heeft het debat daarover verder gezet.

7/03/2022

Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie onderzoekt het tweekamerstelsel

Op 7 maart 2022 organiseerde de Parlementaire commissie een hoorzitting over het bicameralisme.

21/02/2022

Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie bespreekt de samenwerkingsvormen

De commissie hield op 21 februari een gedachtewisseling over de verschillende vormen van samenwerking tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten in het federale België.

11/02/2022

Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie houdt een laatste hoorzitting over de verschillende vormen van samenwerking en debatteert over energie en klimaat

Op vrijdag 11 februari 2022 volgde een laatste hoorzitting.

28/01/2022

Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie bekijkt de verschillende vormen van samenwerking

De commissie vatte op vrijdag 28 januari 2022 het derde thema aan.

21/01/2022

COMEVAL debateert over de gezondheidszorg

Op vrijdag 21 januari vond een gedachtewisseling over het thema "gezondheidszorg" plaats.

17/12/2021

Evaluatie Belgische staatsstructuur: leefmilieu, energie en klimaat een laatste keer op de agenda

Op vrijdag 17 december 2021 volgde een laatste hoorzitting.

29/11/2021

Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie buigt zich verder over leefmilieu, energie en klimaat

Op maandag 29 november 2021 organiseerde de commissie een tweede hoorzitting over dit thema.

19/11/2021

Evaluatie Belgische staatsstructuur: Parlementaire commissie buigt zich over energie en klimaat

De commissie vatte op vrijdag 19 november 2021 het tweede thema aan.

29/10/2021

Evaluatie Belgische staatsstructuur: hoorzittingen over gezondheidszorg gaan verder

Op vrijdag 29 oktober organiseerde de commissie een tweede hoorzitting over dit thema.

15/10/2021

COMEVAL: eerste hoorzittingen met experten

De eerste hoorzitting vond plaats op vrijdag 15 oktober en had betrekking op het gezondheidsbeleid in al zijn facetten.

3/9/2021

Evaluatie Belgische staatsstructuur: regeling der werkzaamheden

De parlementaire commissie kwam op vrijdag 3 september opnieuw samen. Zij nam kennis van een aantal nota's opgesteld door het Kenniscentrum voor de Institutionele Aangelegenheden.

16/7/2021

Evaluatie Belgische staatsstructuur: parlementaire commissie legt prioritaire thema's vast

De commissie heeft drie thema's vastgelegd die zij prioritair wil behandelen...

2/7/2021

Evaluatie Belgische staatsstructuur: parlementaire commissie gaat van start

De parlementaire commissie, die is belast met de evaluatie van de staatshervormingen sinds 1970, kwam op vrijdag 2 juli voor het eerst samen in het halfrond van de Senaat...

21/5/2021

Senaat wil samen met de Kamer de Belgische staatsstructuur evalueren

Op vrijdag 21 mei 2021 keurde de Senaat een bicameraal initiatief goed om in een Parlementaire Commissie de Belgische staatsstructuur te evalueren...

Samenstelling, documenten en agenda van de commissie