Kunst

De geschiedenis van het kunstpatrimonium van de SenaatDe kunstcollectie van de SenaatDe commissie Kunst in de SenaatContact

 

De geschiedenis van het kunstpatrimonium van de Senaat

Fronton Wetstraat - Godecharle De Senaat is (zoals de Kamer van volksvertegenwoordigers) sinds 1831 gevestigd in het gebouw van de voormalige Soevereine Raad van Brabant en de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden. Na de Belgische onafhankelijkheid kreeg het gebouwencomplex de naam Paleis der Natie en werden er twee halfronden ingericht. Oorspronkelijk was het enige aanwezige kunstwerk het reliëf van Godecharle in het fronton aan de Wetstraat.

Halfrond Senaat Vanaf 1845 wordt de Senaat langzamerhand door de overheid voorzien van kunstwerken van “nationaal-historische” inspiratie, die aan Belgische kunstenaars besteld worden. Het zijn bijvoorbeeld de beelden van het peristilium of de schilderijen van het halfrond.

Groen salon Hierbij voegt zich de wil om samen met de Kamer van volksvertegenwoordigers een picturaal en sculpturaal pantheon samen te stellen, met portretten en borstbeelden van de voorzitters van de assemblees, de vorsten en de eerste ministers.

Ten slotte moesten de diverse salons, commissiezalen en kantoren ook van decoratie worden voorzien. Kunstwerken werden aan de Senaat toevertrouwd door de verschillende ministeries die in de loop der tijd belast werden met de aankoop van kunstpatrimonium voor de Belgische Staat, musea deponeerden werken in de Senaat, ook de Senaat zelf heeft met eigen budget kunst aangekocht. Een aantal kunstenaars hebben eveneens werken aan de Senaat geschonken.

Breng een virtueel bezoek aan de Senaat

[ top ]

De kunstcollectie van de Senaat

[ top ]

De commissie Kunst

De commissie Kunst in de Senaat werd in 2005 opgericht met het oog op het voeren van een verantwoord kunstbeleid in de Senaat. De commissie heeft een consultatief mandaat inzake het beheer van het kunstpatrimonium van de Senaat, de instandhouding van het bestaande patrimonium, de verfraaiing van de gebouwen, de opwaardering van het bestaande patrimonium (bv. door tentoonstellingen), het dynamische kunstbeleid (aankoop en bruikleen van kunstwerken).

De commissie omvat zowel senatoren als externe leden, gekozen wegens hun ervaring en reputatie in de kunstwereld. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van de Senaat.

[ top ]

Contact

Sophie Wittemans, conservator van het kunstpatrimonium van het Paleis der Natie: 02/501 79 12

[ top ]