Zeventig jaar geleden werd de basis van de Europese Unie gelegd. Het was het begin van een uniek project dat ons vrede en welvaart heeft gebracht. Echter, de COVID-19-pandemie heeft de Europese Unie als nooit tevoren op de proef gesteld. Uit deze crisis kan en moet Europa lessen trekken.

Het moment is dan ook gekomen om samen na te denken over onze Unie, de uitdagingen waar wij voor staan, en de toekomst waaraan wij willen bouwen.

De Conferentie over de toekomst van Europa biedt de ruimte daarvoor. Alle Europese burgers worden opgeroepen om daaraan deel te nemen en hun mening te geven over wat zij van de Europese Unie verwachten.

In deze rubriek vindt u een overzicht van de activiteiten van de Senaat over de Conferentie.
Meer informatie over de Conferentie zelf, over hoe u kan deelnemen, welke thema's aan bod komen en welke evenementen georganiseerd worden, vindt u hier.
Wie vragen, opmerkingen of bedenkingen heeft, kan deze steeds doorgeven via [email protected].

Conference on the futur of Europe

Feedback evenement over de Conferentie over de toekomst van Europa

Op 2 december 2022 vond in het Europees Parlement te Brussel het eerste feedback evenement plaats van de Conferentie over de toekomst van Europa.

2/12/2022

Conference on the futur of Europe

Interparlementaire gedachtewisseling over de Conferentie over de toekomst van Europa

Op dinsdag 17 mei 2022 heeft de commissie voor de Constitutionele Zaken van het Europees Parlement een eerste interparlementaire gedachtewisseling georganiseerd over de resultaten van de Conferentie over de toekomst van Europa (CoFE).

17/05/2022

Conference on the futur of Europe

Slotzitting van de Conferentie over de toekomst van Europa

Tijdens de slotzitting van de Conferentie over de toekomst van Europa in het Europees Parlement in Straatsburg op maandag 9 mei 2022, hebben Roberta Metsola, voorzitster van het Europees Parlement, de Franse president Emmanuel Macron namens het voorzitterschap van de Raad, en de voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, het eindverslag over het resultaat van de conferentie ontvangen van de covoorzitters van de raad van bestuur van de conferentie.

9/05/2022

Conference on the futur of Europe

Zevende plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa

Op de zevende en laatste plenaire vergadering van de Conferentie, hebben de vier componenten van de plenaire vergadering (Raad, Commissie, Europees Parlement en nationale parlementen) hun instemming betuigd met de eindvoorstellen.

26-30/04/2022

Conference on the futur of Europe

Zesde plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa

De voorzitters en woordvoerders van de negen werkgroepen hebben hun concrete ontwerpvoorstellen voorgesteld tijdens de plenaire vergadering van de Conferentie.

8-9/04/2022

Conference on the futur of Europe

Vijfde plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 maart 2022 vond de vijfde plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa plaats in het Europees Parlement in Straatsburg.

25-26/03/2022

Conference on the futur of Europe

Vierde plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 2022 vond de vierde plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa plaats in het Europees Parlement in Straatsburg.

11-12/03/2022

Conference on the futur of Europe

Voorstelling van de aanbevelingen van het Belgische burgerpanel voor de Conferentie over de toekomst van Europa

Op maandag 21 februari 2022 stelden de heren R. Kiouah en A. Thys namens het Belgische burgerpanel een reeks van aanbevelingen voor gericht aan de Conferentie over de Toekomst van Europa. Mevrouw Cato Léonard nam als CEO van Glassroots eveneens het woord.

21/02/2022

Conference on the futur of Europe

Derde plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa

De derde plenaire vergadering van de Conferentie had plaats op vrijdag 21 en zaterdag 22 januari 2022, ook deze keer in hybride vorm.

21-22/01/2022

Conference on the futur of Europe

Vergadering werkgroepen van de Conferentie over de toekomst van Europa

De vergaderingen van de negen thematische werkgroepen gingen online door op vrijdag 17 december 2021.

17/12/2021

Conference on the futur of Europe

Tweede plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa

Op zaterdag 23 oktober 2021 vergaderde de plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa voor de tweede keer in het Europees Parlement in Straatsburg.

23/10/2021

Conference on the futur of Europe

Eerste plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa

Op zaterdag 19 juni 2021 vond in Straatsburg de eerste plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa plaats.

19/06/2021

Conference on the futur of Europe

Senaatsvertegenwoordigers bij de Conferentie over de toekomst van Europa

De nationale parlementen van de lidstaten van de Europese Unie werden uitgenodigd om elk vier vertegenwoordigers naar de plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa te sturen.

15/06/2021

de Europese vlag

Europadag

Op 9 mei, Europadag, wordt de Europese Unie gevierd. Het is een dag in het teken van vrijheid en openheid. Graag willen de Voorzitsters van Senaat en Kamer alle burgers oproepen om mee vorm te geven aan hun eigen toekomst en de toekomst van Europa als geheel.

9/05/2021

muurschildering The Future is Europe

Burgerparticipatie in de Conferentie over de toekomst van Europa

Op maandag 19 april 2021 werd het startschot gegeven voor het meertalige digitale platform voor de Conferentie over de toekomst van Europa. Daarbij worden alle EU-burgers uitgenodigd om mee vorm te geven aan hun eigen toekomst en de toekomst van Europa als geheel.

19/04/2021

Dubravka Šuica

Gedachtewisseling met eurocommissaris Šuica over de Conferentie over de toekomst van Europa

Op 16 maart 2021 heeft het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden een gedachtewisseling gehad met mevrouw Dubravka Šuica, ondervoorzitster van de Europese Commissie, belast met Democratie en Demografie, over de Conferentie over de toekomst van Europa.

16/03/2021

naar de Conferentie over de toekomst van Europa