De Senaat keurt een resolutie goed teneinde een menopauzebeleid uit te stippelen

8/03/2024

Via dit voorstel wilden de indieners een collectieve gedachtewisseling op gang brengen tussen de federale overheid, de deelstaten, het zorglandschap, de werksector en het brede middenveld, om het taboe rond menopauze te doorbreken en te zorgen voor een betere omkadering van vrouwen die zich in de (peri) menopauze bevinden. Het negeren van symptomen kan immers op latere leeftijd schadelijk zijn voor de gezondheid van vrouwen.

Het voorstel is met eenparigheid aangenomen.

Het dossier bevindt zich op de website.

De opname van de plenaire vergadering is terug te vinden op het YouTube-kanaal van de Senaat.

De Senaat keurt een resolutie goed teneinde een menopauzebeleid uit te stippelen

Copyright : Kevin Oeyen - Belgian Senate