Hoorzitting over het «caring museum»

15/01/2024

Op maandag 15 januari 2024 organiseerde de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden een hoorzitting in het kader van de bespreking van een voorstel van resolutie betreffende een aanvullende culturele en niet-medicamenteuze benadering in het zorgaanbod op het gebied van geestelijke gezondheid, in het bijzonder het «caring museum» (Senaat nr. 7-482).

Namen deel als expert: