De Senaat wil het dierenwelzijn inschrijven in de grondwet

24/11/2023

Op vrijdag 24 februari 2023 heeft de plenaire vergadering van de Senaat de herziening van artikel 7bis van de Grondwet goedgekeurd, om een lid toe te voegen dat het dierenwelzijn regelt.

Aan de basis lagen drie voorstellen van verklaring tot herziening van de Grondwet. Uiteindelijk werd een nieuw voorstel ingediend en goedgekeurd.

Er wordt voorgesteld om het artikel 7bis van de Grondwet aan te vullen met een bepaling die luidt als volgt: «Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten naar bescherming van en zorg voor dieren als wezens met gevoel.»

Het goedgekeurd ontwerp is overgezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers voor bespreking en eventuele goedkeuring.

De verschillende voorstellen zijn terug te vinden op de website van de Senaat:

De opname van de vergadering bevindt zich op het YouTube kanaal van de plenaire vergadering.

Fotoreportage

De Senaat wil het dierenwelzijn inschrijven in de grondwet
Copyright : Kevin Oeyen - Belgian Senate