De Senaat keurt het informatieverslag goed over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure

24/11/2023

Op vrijdag 24 november 2023 keurde de plenaire vergadering van de Senaat het informatieverslag goed over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure.

Op 19 november 2021 besliste de Senaat om een informatieverslag op te stellen over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure zoals geregeld in de wet van 3 juli 1971.

In 1970 kende de eerste staatshervorming culturele autonomie toe aan de Franse en Vlaamse cultuurgemeenschappen. Teneinde het evenwicht tussen katholieke en seculiere tendensen binnen deze gemeenschappen te bewaren, droeg de grondwetgever (artikel 131) de wetgever op maatregelen te nemen om elke discriminatie op ideologische en filosofische gronden in de wetgeving te voorkomen. Dit was het doel van de artikelen 4 tot en met 6 van de wet van 3 juli 1971, die een waarschuwingsprocedure instelden.

Deze procedure is zelden toegepast. Het riep een aantal vragen op over onder andere de aard van de procedure en de ingrijpende veranderingen in de institutionele context. De Kamer en de Senaat bespraken de kwestie in een motie die op 18 november 2019 in het Vlaams Parlement werd ingediend en die leidde tot een beslissing van de Kamer op 30 januari en van de Senaat op 14 februari 2020. Op 9 februari 2021 heeft de Conferentie van voorzitters de wens uitgesproken dat de Senaat hierover een informatierapport zou opstellen.

Meer informatie over het informatieverslag is terug te vinden op de website van de Senaat.

De opname van de plenaire vergadering van de Senaat is terug te vinden op het YouTube kanaal van de plenaire vergadering.

Copyright : Kevin Oeyen - Belgian Senate