13de vergadering van de Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) Europol

20-21/09/2023

Op 20 en 21 september 2023 ging de 13de vergadering van de Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) Europol door in het Europees Parlement te Brussel.

Tijdens deze zesmaandelijkse JPSG vergaderingen worden de doelstellingen en werkzaamheden van Europol voorgesteld en besproken, in aanwezigheid van leden van de nationale parlementen en leden van het Europees parlement.

De agenda omvatte onder meer een toelichting van de activiteiten van Europol door de Uitvoerend directeur van Europol, Mevrouw Catherine De Bolle, en een uiteenzetting van de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming, de heer Wojciech Wiewiórowski. Tijdens deze bijeenkomst werd de Senaat vertegenwoordigd door Mevrouw Celia Groothedde.

Alle relevante documenten betreffende deze vergadering zijn te raadplegen via JPSG on Europol.

Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) Europol
Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) Europol
Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) Europol
Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) Europol
Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) Europol

© European Parliament