COSAC, 18 september 2023

Op maandag 18 september 2023 vond, onder het voorzitterschap van het Spaanse Parlement, in Madrid de vergadering van de voorzitters van de COSAC plaats. De vergadering wordt georganiseerd door het nationaal parlement van het land dat op dat ogenblik het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waarneemt.

De COSAC brengt leden van de commissies voor de Europese Aangelegenheden van alle nationale parlementen van de Europese Unie, leden van het Europees Parlement en leden van de nationale parlementen van de kandidaat-lidstaten bijeen. Zij bespreken belangrijke thema’s voor de Europese Unie. De voorzittersvergadering bereidt daarnaast ook de vergadering van de plenaire COSAC voor die zal plaatsvinden van 26 tot 28 november 2023.

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven, voorzitter van de Senaatsdelegatie bij het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, nam actief deel aan de vergadering die focuste op drie onderwerpen: de prioriteiten van het Spaans voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, de toekomst van Oekraïne in Europa en de actualiteit in de Europese Unie.

Meer informatie over deze vergadering is hier beschikbaar.

COSAC, 18 september 2023
COSAC, 18 september 2023
COSAC, 18 september 2023
COSAC, 18 september 2023
COSAC, 18 september 2023