Het verslag van de Europese Commissie over de rechtsstaat 2022

10/01/2023

Op dinsdag 10 januari 2023 hebben de leden van het Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden een gedachtewisseling gehad met de heer Didier Reynders, Eurocommissaris voor de Justitie, over het derde verslag van de Europese Commissie over de rechtsstaat.

De heer Reynders benadrukte dat de eerbiediging van de rechtsstaat essentieel is en dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel de Europese instellingen als van de lidstaten zelf, in het bijzonder van de nationale parlementen. Het doel van het verslag is om een duidelijk beeld van de toestand te krijgen en om eventuele problemen tijdig op te sporen en te voorkomen. Nieuw in het derde verslag zijn de aanbevelingen voor de lidstaten. Vier belangrijke gebieden werden onderzocht: kwaliteit en efficiŽntie van de nationale justitiŽle stelsels; het kader voor corruptiebestrijding; pluriformiteit en vrijheid van de media; en andere institutionele controlemechanismen.

Aan elke lidstaat wordt ook een specifiek landenrapport gewijd. Voor BelgiŽ werd onder meer de aandacht gevestigd op de volgende punten: de noodzaak van een versterking van de digitalisering en van een voldoende financiering van de justitie, lacunes inzake de strijd tegen corruptie, de veiligheid van journalisten, een voldoende financiering van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof.

Tijdens de gedachtewisseling hebben de leden van het adviescomitť de volgende punten besproken:

Meer informatie over het onderwerp: Persbericht van de Europese Commissie over het verslag van de rechtsstaat 2022

De vergadering kan worden herbekeken op Youtube.

Copyright : Kevin Oeyen - Belgische Senaat