COMCIVITAS stemt over het gebruik van overheidsdata voor beleidsonderzoek

4/07/2022

Op maandag 4 juli 2022 nam de commissie voor de democratische vernieuwing en burgerschap een voorstel van resolutie aan ter bevordering van het gebruik van overheidsdata voor beter beleidsonderzoek. Het geamendeerd voorstel werd eenparig aangenomen.

Het voorstel zal op vrijdag 8 juli 2022 worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van de Senaat.

Het dossier nr. 7-329 is terug te vinden op de website.