Het Bureau

Het Bureau van de Senaat is samengesteld uit:

  1. een voorzitter, een eerste ondervoorzitter, een tweede ondervoorzitter en twee verkozen bureauleden;
  2. de voorzitters van de fracties die vertegenwoordigd zijn in de vaste commissies; zij zijn gelijkgesteld met de ondervoorzitters.

Het Bureau is het leidinggevend orgaan van de Senaat en heeft een algemene bestuursbevoegdheid.

Meer info


Huidige samenstelling

Griffier van de Senaat (Secretaris-generaal)

   
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999