Focus

Belangenconflict over wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie  24/4/2018

Informatieverslagen

Hormoonverstorende stoffen: informatieverslag  22/3/2018

Agenda

Vergaderingen deze week

Wetten - Resoluties - Belangenconflicten

Toetsing aan subsidiariteit verdeeld over de parlementen  23/3/2018

Europa en de wereld

Mexicaanse IPU-delegatie bij Senaatsvoorzitster  29/3/2018

Institutioneel nieuws

Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 2018 bevoegd voor onroerende voorheffing  2/3/2018

Colloquia - Evenementen

Voorbij het statuut van samenwonende  19/4/2018

Burgers - Junior

Europees Jongerenparlement  15-16/03/2018

Sporen uit het verleden

Solvay: vooruitgangsoptimisme in de Senaat  13/3/2018

 Infobrochure