Vacature bij het Grondwettelijk Hof

13/9/2019

De rechters bij het Grondwettelijk Hof worden voor het leven door de Koning benoemd uit een lijst met twee kandidaten, beurtelings door de Kamer van volksvertegenwoordigers en door de Senaat voorgedragen. Thans komt het de Senaat toe kandidaten voor te dragen.
De oproep tot kandidaten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, vindt u hier.

Vacature bij het Grondwettelijk Hof
Copyright : Belgische Senaat